Langesø Golfklub

Golfbane ved Langesø en realitet.

Lørdag den 11. januar var der stiftende generalforsamling i Langesø Golfklub. Og der var overvældende interesse. Så nu er "Langesø Golfklub" en realitet.

Allerede til rundvisningen før generalforsamlinger var der mødt 70-80 interesserede op. Til selve generalforsamling skønner en af initiativtagerne Jørgen Wedel, at der var mødt 150-160 personer op.

På selve mødet fik klubben hele 75 medlemmer, og der er flere på vej.

Der blev valgt en bestyrelse på 7 personer (og 2 suppleanter):

Bestyrelse vil konstituere sig på et møde mandag. Her vil den fordele opgaverne, nedsætte underudvalg m.m., så arbejdet med at skaffe penge/investorer, PR osv. kan komme i gang hurtigt.

De foreløbige planer viser at det vil koste omkring 10 millioner at etablere en 18 hullers golfbane på det kuperede og naturskønne område omkring Langesø. Det er i øvrigt væsentlig mindre end hvad det traditionelt koster at anlægge en golfbane. Som rettesnor siger man, at det koster ca. 1 million pr. hul. Men her kan man altså anlægge banen direkte i terrænet, og det gør den billigere.

Banen kommer til at ligge i Langesø-distriktets sydøstlige del, nærmere bestemt ved Blæsbjergvej, hvor der tæt på den gamle savmølle, Røde Mølle, skal bygges et klubhus og anlægges p-plads og en såkaldt Driving Range - et opvarmningssted under halvtag.

De mest optimistiske forventer banen klar i 2004, men det mest realistiske bud er 2005.

Der er ingen tvivl om at en golfbane vil være et kæmpe aktiv for vores lokalområde, både med hensyn til turismen, og med hensyn til at trække nye borgere til.

Så velkommen til og god vind fremover.

Jon B. Rasmussen
12.01.2003


Tilbage 

Morud.dk - akivet

   Til toppen


Opdateret 14. marts 2014

webmaster@morud.dk