Fjernvarme til Bredbjerg og Morud

Sidste nyt

Mulighed for billigere installation af fjernvarme

Kommunen har netop givet dispensation fra kravet om en udendørs temperaturmåler ved den enkelte fjernvarmebruger, idet Fjernvarme Fyn naturligvis nøje overvåger vejret og indretter varmeproduktionen herefter.

Fjernvarmens melding herom lyder:

"Nordfyns Kommune har besluttet at dispensere for kravet i BR10, kap. 8.2 (henvist fra 7.4.1, stk. 2) angående vejrkompensering, hvor der i forvejen er vejrkompensering indbygget i nettet. "

Det fortæller Preben Jensen fra Morud Lokalråd.

26.2.2015


Køreplan for fjernvarmen i Morud

Bredbjerg og dele af Morud er allerede fjernvarmeforsynet, mens resten af det aftalte fjernvarmenet nu er ved at blive etableret i Morud. Hvornår kommer vi så på? – lyder det fra de ventende ny brugere.

Fjernvarme Fyn har lagt en køreplan herfor. Se skemaerne her:

Bakkevej - Udsigten - Dalvej - Plantagevej: Klik her
Elledalen - Adamsminde - Skovbrynet: Klik her
Skovvej med tilhørende vænger: Klik her

De pågældende PDF-filer er ikke velegnede til udskrivning på en alm. A4 printer.

Det bemærkes, at planerne er foreløbige, hvorfor ret til ændringer forbeholdes.

26.2.2015


11. juni kl. 18.30 holder Fjernvarme Fyn informationsmøde i Langesøhallen:

Omtale bredbjerg

Omtale Morud

3.6.2014


Fjernvarme Fyn skriver følgende på deres hjemmeside i dag:

Fjernvarmen kommer til Morud og Bredbjerg

Ambassadørerne har endnu ikke fået den officielle besked fra Fjernvarme Fyn. Og der mangler stadig den formelle godkendelse af antal tilsluttede hos Nordfyns Kommune. Men den skulle gerne komme ret hurtigt.

Først herefter tør vi hæve armene over hovedet.

20.3.2014


Læs historien om fjernvarme til Bredbjerg og Morud

Preben Jensens del af beretningen på Lokalrådets generalforsamling den 17. marts 2014: Klik her

22.3.2014


Fjernvarmeambassadører er optimistiske

Mandag den 4. marts holdt 14 fjernvarmeambassadører fra Bredbjerg og Morud møde i Langesøhallen. Allerede efter en uge har de sikret Fjernvarme Fyn 14 nye aftaler om tilslutning til fjernvarmen. Ca. 30 husstande mangler at få besøg af Fjernvarme Fyn og vil bare halvdelen sige ja, så er man meget tæt på de 18, der lige nu mangler for at komme op på 50% tilslutning.

Ambassadørerne klør på i den kommende uge og så vil de resterende borgere, bl.a. dem i Bredbjerg få besøg af en lokal ambassadør. Ambassadørerne holder møde igen den 14. marts 2014. Se det aktuelle antal tilmeldinger nedenfor:


Status
20.3.2014: 32 ud af 32 manglende tilmeldt (100 %)
18.3.2014: 29 ud af 32 manglende tilmeldt (91 %)
16.3.2014: 27 ud af 32 manglende tilmeldt (84 %)
13.3.2014: 24 ud af 32 manglende tilmeldt (75 %)
10.3.2014: 21 ud af 32 manglende tilmeldt (66 %)
9.3.2014: 18 ud af 32 manglende tilmeldt (56 %)
4.3.2014: 14 ud af 32 manglende tilmeldt (44 %)

Kontakt Preben Jensen, som er lokalrådets tovholder på fjernevarme projektet, hvis du har spørgsmål.

Preben Jensen
Morud Lokalråd
mobil 3022 4056


Om fjernvarme til Morud
Spørgsmål og svar (opdateret 18.1.2013)
Nyt (opdateret 25.2.2014)
Foreløbig beregning
Dækningsområde
Kontakt
Links (opdateret 17.2.2013)

Om fjernvarme til Bredbjerg og Morud

Her vil der løbende komme information om Morud Lokalråd og Fjernvarme Fyns planer om at få Odense fjernevarme til Bredbjerg og Morud.


Morud Forsamlingshus:
Velbesøgt orienteringsmøde om Fjernvarme til Morud


Nyt

15.2.2014

Kom så Morud!

I starten af næste uge vil et hold af lokale Fjernvarme-ambassadører kontakte beboerne i Morud, og der vil bla. blive omdelt et orienteringsbrev fra Fjernvarme Fyn. For du kan stadig nå at tilmelde dig!

En af frontkæmperne for fjernvarme, Verner Petersen, har forfattet dette brev til sine naboer:

Klik her

Kontakt straks Preben Jensen, som er lokalrådets tovholder på fjernevarme projektet, hvis du vil være med som ambassadør.

Preben Jensen
Morud Lokalråd
mobil 3022 4056

6.2.2014

Sidste chance

Fjernvarme Fyn har omdelt brev til beboerne i Morud og Bredbjerg. Klik her

Skulle der være nogen der endnu ikke har fået tilmeldt sig, vil mandag den 24. februar være absolut sidste tilmeldingsfrist.

26.1.2014

Bemærk: Fjernvarme Fyn har forlænget tilbudsperioden frem til 31. januar 2014.

24.11.2013

Fjernvarme nu - eller "aldrig"

1.10.2013
Informationsmøde den 12. oktober 2013, kl. 9-15 i Morud Forsamlingshus. Få lavet en beregning. Læs mere på Fjernvarme Fyns hjemmeside

6.9.2013
Naturgas Fyn har tilbagekaldt klagen over Nordfyns Kommunes afgørelse af 19. december 2012 i forbindelse med Fjernvarme Fyns godkendelse af projektforslag om fjernvarme til Morud og Bredbjerg. Energiklagenævnet har derfor afsluttet klagesagen, og Fjernvarme Fyn vil snarest informere om den videre proces. Se pressemeddelelse

9.2.2013
Da Naturgas Fyn har valgt at anke fjernvarmeprojektet til Energiklagenævnet, som formodes at have en ekspeditionstid på 6-8 måneder, har Fjernvarme Fyn forlænget tegningsperioden til 31. december 2013.

Fjernvarme Fyn oplyser, at der på nuværende tidspunkt er positive kontakter til omkring 30% af tegningsgrundlaget, hvorfor selskabet er meget fortrøstningsfuld med at nå i mål, jævnfør kravet om mindst 50% dækning ved opstart.

Vi skulle dermed få fjernvarmen til Bredbjerg og Morud i 2014.

18.1.2013
Naturgas Fyn har sendt klage til Energiklagenævnet i forhold til Fjernvarme Fyns projekt om etablering af fjernvarme i Morud og Bredbjerg.

Det betyder, at arbejdet med at få lagt fjernvarmerør i jorden udskydes, indtil sagen er behandlet - men Fjernvarme Fyn fortsætter med at afholde informationsmøder og lave aftaler med borgerne i Morud og Bredbjerg om tilslutning til fjernvarme.

14.1.2013
Mød Fjernvarme Fyn i Morud Forsamlingshus den 30. januar 2013, 15.00-19.00
Læs mere Klik her

8.1.2013
Nyt regneark til foreløbig beregning
Læs mære om fjernvarme til Bredbjerg og Morud Klik her

6.11.2012
Orienteringsmøde og infomateriale
I denne uge omdeles informationsfoldere om fjernvarme til Morud og Bredbjerg.
Desuden afholdes orienteringsmøde i Forsamlingshuset den 28. november 2012, kl. 15.00-19.00.

Du kan læse folderne her:

Fjernvarme Morud   Klik her.
Fjernvarme Bredbjerg   Klik her.


31.10.2012 (opdateret 2.11.2012, med ny dato)
Aktuel status
Kommunalbestyrelsen har netop sagt ja (tak) til Odense-fjernvarme i Bredbjerg og Morud. Det sket i sidste uge, hvor Fjernvarme Fyns projektforslag om at fjernvarmeforsyne store dele af vort lokalområde blev godkendt - trods indsigelse fra Naturgas Fyn, men efter anbefaling af det uafhængige ingeniørfirma COWI. Den kommunale godkendelse betinger, at mindst halvdelen af os er med fra start.

Naturgas Fyn kan vælge at anke kommunens afgørelse til Energiankenævnet, hvilket skal ske inden for 4 uger efter det kommunale ja. - Naturgasselskabet har tidligere tabt en helt tilsvarende sag, hvor Assens Fjernvarme havde fået kommunal tilladelse til at forsyne Ebberup med fjernvarme. Byen havde tidligere alene en varmeplan for naturgas.

Snart er det dig, som er med til at bestemme, om Odense-fjernvarmen skal hertil.

Fjernvarme Fyn vil i næste uge husstandsomdele info-materiale om fjernvarmeprojekt Bredbjerg/Morud.
Materialet indeholder bl.a. beskrivelse af fordele og ulemper ved fjernvarmen, prisoplysninger, omtale af finansiering og beskrivelse af tilslutningsprocedure.

Videre vil fjernvarmeselskabet afholde et orienteringsmøde onsdag den 28. november i forsamlingshuset, hvor du er velkommen til at deltage. Se nærmere herom i ovennævnte info-materiale.


9.5.2012
Fjernvarme Fyn har sendt sit projektforslag til kommunen

Fjernvarme Fyn har sendt sit projektforslag til kommunen, som nu har taget forslaget til behandling i Teknik- og Miljøudvalget, jfr. dagsordenen til mødet den 10. maj 2012, punkt 499.   Klik her.

I henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg §23, er projektet sendt til høring ved Naturgas Fyn for eventuelle bemærkninger til projektforslaget.

Desværre er Tokkerodparken ikke medtaget i projektet. Dermed har Fjernvarme Fyn valgt at fortryde de positive signaler, som ledelsen afgav under informationsmødet onsdag den 14. marts. I stedet har Fjernvarme Fyn fastholdt den oprindelige plan for fjernvarme til Morud minus de nye kvarterer, herunder Tokkerodparken. Se mere under punktet "Spørgsmål og svar".


23.3.2012
Hvad betyder energiforliget for fjernvarmen?

"Aldrig tidligere er det så klart blevet markeret, at fjernvarme er og bliver rygraden i fremtidens energisystem, fordi det sikrer energieffektivitet. Uden fjernvarme ingen farvel til fossile brændsler". Citat: Fjernvarme Fyn.

Læs Fjernevarme Fyns notat: klik her.


Orienteringsmøder i forsamlingshuset

Fjernvarme Fyn afholdt sammen med Morud Lokalråd to informationsaftener tirsdag den 20. marts og onsdag den 21. marts 2012. Begge dage kunne vi melde udsolgt til møderne. Dvs., 100 deltagere pr. aften.

Se hele præsentationen fra aftenen: Klik her (5 MB)

Se invitationen: Klik her


Direktør for Fjernvarme Fyn Jan Strømvig orienterer

   Til toppen


Foreløbig beregning

Du kan lave en foreløbig beregning på brugerøkonomien, ved at downloade dette Excel regneark.

Klik her (opdateret 10.9.2013)

NB: Vælg fanen "Inddata" og skriv dine egne oplysninger ind i de grå felter. Regnearket kan også bruges i Open Office, så du behøver ikke at have Office pakken installeret.

www.openoffice.org/da/

   Til toppen


Dækningsområde

Se dækningskort: Klik her (Morud og Bredbjerg)

   Til toppen


Kontakt

Du kan kontakte os:

Tovholder for projektet: Preben Jensen: storetravn@outlook.dk
Formand Morud Lokalråd: Jon Bøgelund Rasmussen: lokalraad@morud.dk

   Til toppen


Links

Fjernvarme Fyn Klik her

Bolius’ artikler om fjernvarme Klik her

Morud Lokalråd Klik her

   Til toppen


Direkte link til denne side: www.morud.dk/fjernvarme


Tilbage Tilbage 

Morud.dk

Til toppen Til toppen


Opdateret 07. april 2019

webmaster@morud.dk