Skal din forening også med?

Repræsenterer du en forening, institution eller lignende med tilknytning til Morud og Omegn, som mangler på denne side, så læs mere nedenfor:


Til foreninger, skole, institutioner m.m. i Morud og Omegn (Vigerslev Sogn)

Få udbredt kendskabet til din forening m.m. via www.morud.dk

Hjemmesiden har som sit formål bl.a. at forbedre informationsformidlingen i Vigerslev sogn (Morud, Farstrup, Vigerslev, Rue, Bredbjerg, Langesø m.m.) og at fungere som portal for interesserede i området. Det er Morud Lokalråd, der står for hjemmesiden.

Lige nu er der ca. 50 foreninger m.m. omtalt på hjemmesiden. Morud.dk har eksisteret siden foråret 2000.

Hvis du ikke allerede har din forening med på siden, så har du chancen nu.

Der er flere måder at blive repræsenteret på morud.dk. Punkt 1 og 2 er gratis for alle mens punkt 3 er forbeholdt medlemmer af Morud Lokalråd:

1. Note
Eksempel: Grundejerforeningen Jydekrogen og Farstrup Vandværk

2. Henvisning til egen hjemmeside uden for morud.dk
Eksempel:
Rue Borgerforening

3. Præsentation
Eksempel: Morud Lokalråd

Materialet sendes til mig, helst pr. e-mail eller på CD/USB nøgle.

Husk, desto bedre materiale vi modtager desto mere attraktivt og spændende kan vi gøre det. Men det forpligter også. Du skal med jævne mellemrum sikre at informationerne ikke er forældede og korrekte. Det er en forudsætning for at folk besøger hjemmesiden ofte.

   Til toppen


Brug kalenderen på morud.dk

Har du en aktivitet, begivenhed e. lign. så tilmeld arrangementet via hjemmesiden eller direkte til mig via e-mail eller telefon. Hvis du har et arrangement opført på egen side, vil jeg sørge for, at de automatisk kommer med på kalenderen. Hvis du vil, kan du også få arrangementet omtalt nærmere og få det med under "Aktuelt" på forsiden.

Husk, at hver gang du sender materiale til pressen, på opslagstavlerne osv., så tænk også på morud.dk. Det er faktisk sådan at Fyens Stiftstidende henter oplysninger fra kalenderen og bringer dem i dens "Det sker" spalte.

Klik videre på www.morud.dk og se hvad vi kan tilbyde.

Venlig hilsen og på snarligt genhør
Jon Bøgelund Rasmussen
Ansvarlig for morud.dk
Plantagevej 45
5462 Morud
Telefon: 65 96 54 54
E-mail: webmaster@morud.dk


Tilbage Tilbage 

Morud.dk

Til toppen Til toppen


Opdateret 24. januar 2019

webmaster@morud.dk